Bemutatkozás:

A Balaton déli partján, Balatonboglár város egyik legszebb részén a Kápolna domb szomszédságában található a Hétszínvirág Óvoda, melynek fenntartója Balatonboglár Város Önkormányzata. Valamikor 1924-ben még apácák által irányított volt az intézmény, mely időszakról sajnos keveset tudunk. Mai nevét 2004-ben kapta a gyermekcsoportok száma és neve alapján. Hét csoport, hét virágnév. Margaréta, Harangvirág, Hóvirág, Boglárka, Százszorszép, Tulipán és a Napraforgó fejlesztő csoport, amelyekben szeretettel várják és fogadják minden reggel a gyerekeket az óvoda dolgozói. Az óvoda az Epochális nevelési módszerrel dolgozik. A mese, vers, ének és az ábrázoló tevékenységek a délelőtti kötetlen játékidőben zajlanak. A program sajátossága, hogy biztosítja a folyamatosságot az egész nap során. Az óvodapedagógusok által tartott kezdeményezéseken önkéntes a gyermeki bekapcsolódás. A délelőtt folyamán a tanulóasztalnál a környezet és a matematika terén okosodhatnak az ovisok, de nagy figyelmet fordítanak az óvó nénik az illemre, a bábozásra, a közös együtt játszásra és a rendszeres testmozgásra is. A környezeti epocha fontos része a mikrocsoportos formában szervezett tapasztalatgyűjtő séta. Ilyenkor gyakran kirándulnak a gyerekek a Várdombra, a Balaton partra, a Kápolna dombra, ahol megfigyelhetik a természeti változásokat, nagyító alá vehetik a bogarakat és gyűjtögethetik a számukra oly értékes természeti „kincseket”. A közlekedési témakör feldolgozásakor busszal és vonattal utaznak az ovisok. Az őszi és a tavaszi időszak olyan plusz élményeket is nyújt számukra, mint a szőlő szüret, dió-, és gesztenyegyűjtés, piaclátogatás.

A fejlesztő óvodapedagógus tornával kezdi a napot, majd külön erre a célra kialakított szobában egyénileg vagy mikrocsoportban foglalkozik a gyerekekkel. Azért, hogy minden kisgyermek szépen, tiszta hangkiejtéssel beszélhessen, ebben nyújt segítséget az óvoda gyógypedagógusa-logopédusa, aki egyben koordinálja is a fejlesztendő területeket. Az eredményes munka érdekében szoros kapcsolatot tart a fejlesztő óvodapedagógus, a logopédus az óvodapedagógusokkal. A nevelőtestület célja, hogy elősegítsék a gyereki személyiség harmonikus fejlődését.

Az óvodában gerinctorna, heti 4x30 percben, zeneóvoda heti 1x30 percben és a közkedvelt drámajáték heti 1x30 percben nyújt segítséget és élményt az óvodás gyermekeknek. A mindennapi tartalmas foglalkozások mellett fontos a szabadlevegőn való tartózkodás. A tágas udvar bőven kínálja lehetőségeit a játszásra, futkosásra, homokozásra, stb. A forró nyári napokon tusoló áll a gyerekek rendelkezésére, hogy hűsítsék magukat.

A foglalkozások, séták és udvari játszás után jól esik az ebéd, melyet a délutáni pihenés követ. Ilyenkor pizsamába öltöznek a kicsik, és mesével altatja el az óvó néni őket. Hazamenetelig lehetőség nyílik még játékra, zenéstornára, angol nyelvfoglalkozásra és hittanra, melyet külsős foglalkoztatók tartanak. Ezekre a délutáni foglalkozásokra a szülők kérésére járnak a gyerekek. Az óvoda életét színesítik az ünnepek. Ősszel ismerkedési, májusban záró délutánt szerveznek, melyre meghívják a szülőket is. Ilyenkor a gyerekek, szülők és az óvoda dolgozói együtt játszanak, versenyeznek és szórakoznak. A két délután fénypontja az esti tábortűz. Decemberben két Mikulás is ellátogat a Hétszínvirág Óvodába, hogy ne kelljen sokat várakozni a gyerekeknek. Ezen a napon a szülők bábelőadással kedveskednek, a zeneiskolások pedig koncertet adnak. Karácsony a legszebb ünnep az óvodában is. Minden teremben feldíszített karácsonyfa pompázik. A Gyermekbirodalom Alapítvány és az óvoda Jézuskája gondoskodik ajándékról, hogy a gyerekek öröme teljes legyen. A Szülői Munkaközösség minden évben megszervezi szülők-nevelők bálját, mely nagyon vidám és önfeledt szórakozásra ad lehetőséget a felnőtteknek. A báli bevétel pénzösszegét a szülők döntése alapján a gyermekek javára fordítják az óvoda dolgozói. Az egyik legvidámabb ünnep a farsang az intézmény életében. A gyerekek érdekes, ötletes jelmezekbe öltöznek és ezen a napon az óvoda hangulatára még inkább jellemző a móka és kacagás. Tavasszal a nyuszi is meghozza ajándékát, melyet boldogan kutatnak fel a kis ovisok az óvoda udvarán vagy a környező dombokon. Nyár közeledtével az anyák napi és búcsúztató ünnepekre készülődés tölti be az óvoda életét, mely egyben a tanév befejezését jelenti és a nyári élet kezdetét. A munka színvonalának folyamatos fejlődése érdekében az óvoda nevelőtestülete komoly szakmai munkát végez. Rendszeresek az értekezletek, megbeszélések, bemutatók, hospitálások, előadások. Az óvoda dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a kis óvodások tiszta, szép környezetben, biztonságban, meleg szeretetben éljenek, megadva számukra a lehetőséget, hogy egyéniségük, képességük színesen fejlődjön és boldog óvodás éveik legyenek.

Szakmai megújulás az óvodában:

Intézményünk fenntartója az elmúlt évben sikerese pályázott a TÁMOP-3.1.4/08/2. számú kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben a pályázatra. Ezért a 2009 / 2010-es nevelési évben e projektet valósítjuk meg, illetve valósítottuk meg, hiszen jelenleg a projekt zárásánál tartunk. Az óvodából a Harangvirág csoport és a Boglárka csoport kapcsolódott a megvalósításhoz, összese 52 gyermekkel. Mit is jelentett számunkra ez a lehetőség? Megismerkedhettünk az óvodai kompetencia programcsomaggal, valamint részt vehettünk több továbbképzésen, melyek természetesen kapcsolódtak a projekthez. Az óvodai programcsomag nem nevelési program, hanem a kompetencia alapú nevelés hatékony megvalósítását segítő szemléletmód, módszer kapcsolódó eszközrendszerrel. Mi az epochális programmal dolgozunk és továbbra is ezzel fogunk dolgozni, viszont színesíteni, gazdagítani tudjuk az új ismeretekkel, módszerekkel munkánkat. A programcsomag jól illeszthető az epochális programhoz, segíti az óvónők még tudatosabb tervező munkáját, valamint a játékba ágyazott egyéni képességfejlesztést, differenciálást, valamint ismeretszerzést. Egyúttal sok-sok lehetőséget kínálva a kísérletezésekre, változatos tevékenységeken keresztül a megfiegyelésekre, tapasztalatszerzésekre. Nagyon fontos, hogy mindig a készség, képességfejlesztést vesszük alapul és ehhez rendeljük hozzá az ismeretszerzést, tehát nem "tananyagot tanítunk", hanem az egyes gyermeket fejlesztjük önmagához képest, többnyire mikorocsopotos foglalkoztatási formában, illetve lehetőség szerint egyénileg. Nagy sikere volt az egy hetes projektnek húsvét előtt, melyet az elkövetkezendő években is megtartunk "Hívd a nagymamát, nagypapát" program keretében. A helyi nevelési programunkba is beépítettük kompetencia alapú nevelés és oktatás alapelveit. Ezúton köszönöm a szülőknek és kolléganőknek a támogató és segítő munkát.

Csoportok:


Tóth Viktorné
Markovics Zsuzsanna
Tóthné Knézics Klára
óvodapedagógus
óvodapedagógus
dajka
Somogyi Roxána
Németh Kitti
Plantek Margit
dajka
óvodapedagógus
óvodapedagógus

Kollárné Huszár Szilvia
Müllerné Gyimesi Anita
óvodapedagógus
óvodapedagógus
dajka
Nagy Éva
Forró Hajnalka
Kiss Lászlóné
óvodapedagógus
óvodapedagógus
dajka
Tuliné Sipos Magdolna
Némethi Mónika
Horváth Gyöngyi
óvodapedagógus
óvodapedagógus
dajka
Szűr Jánosné
Katona Ferencné
Rofricsné Cs-B. Gyöngyi
Méregh Jánosné
Hoff Fidélné
Gyurákovics Adrienn
dajka
óvodapedagógus
óvodapedagógus
dajka
óvodapedagógus
óvodapedagógus

Munkatársak:


Tormáné Burics ÁgnesIntézményvezető
Bognár Boglárkaóvodatitkár
Novák Attilafűtő-karbantartó
Rauch Juditpedagógiai asszisztens
Penczi Gábornépedagógiai asszisztens
Gács Jánosnétakarító